کسب وکار

اشتباهات رایج فروشندگان

در هر حرفه‌ای، خوب و بدهای زیادی وجود دارد. فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. یک روز با فردی تماس داشتم که می‌گفت با پول نقد برای خرید محصولی به فروشگاهی رفتم. فروشنده بسیار ضعیف بود و نتوانست چیزی به من بفروشد؛ هنوز هم چیزی نخریده‌ام، اما این تجربه‌ی بد را برای ۲۵ تا ۵۰ نفر تعریف کردم.
فروشندگان مغرور، فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند، فکر می‌کنند مشتری در درک تاکتیک‌های آنان احمق و نادان است. با همه افراد به یک شکل برخورد می‌کنند و درنهایت فروش را از دست می‌دهند.

در اینجا ۷ اشتباه رایج که به وسیله فروشندگان روی میدهد لحاظ گردیده است:.

پیش‌داوری درباره‌ی مشتریان بالقوه 

گاهی از طریق نگاه، نوع پوشش یا صحبت کردن فرد ذهنیت خود را درباره‌ی نوع شخصیت او و اینکه آیا پول دارد یا محصول را خریداری میکند ، شکل می‌دهید.

بررسی ضعیف مشتری بالقوه 

بیان پرسش‌های نادرست درباره‌ی نیازها و خواسته‌های مشتریان بالقوه پیش‌ازاین که فرایند فروش شروع شود یکی دیگر از اشتباهات رایج فروشندگان میباشد.

گوش نکردن

به جای اینکه بر نیاز مشتری گوش دهند و فروش را برمبنای آن قرار دهند بر نحوه فرایند فروش تمرکز میشود.

فخرفروشی

حقیر شمردن مشتری یا صحبت از بالا با مشتری بالقوه باعث حس نابرابری در فرایند خرید یا فروش در مشتری می‌گردد و احساس بدی را برای مشتری به وجود میآورد.

فشار برای خرید فعلی

: اگر خیلی روی این روش‌ها تاکید کنید، باعث ترس مشتری بالقوه می‌شود

فشار برای خرید فعلی

احتمالا شما هم تجربه کردید که برای خرید به فروشگاهی می‌روید محصولی را انتخاب میکنید که چندان به آن نیاز ندارید ولی فروشنده با چرب زبانی‌های که فکر می‌کند ناشی از یک فروشنده خوب است شروع به تعریف می‌کند. مطمئن باشید مشتریان به خوبی فقدان صداقت در حرف‌های ما را می‌فهمند  و درک میکنند که فقط به فروش خودمان فکر می‌کنیم و درصدد کمک به آنان نیستیم.

نیازهای بررسی نشده 

درواقع محصول را نباید بر اساس خواسته خود بفروشید بلکه باید به نیاز های مشتریان نیز توجه شود.اگر به مشتری بالقوه خوب گوش بدهید، نیازها و خواسته‌های خود را به طور دقیق عنوان می‌کند. چیزهایی را بفروشید که این نیازها را پشتیبانی کند و مشتری احتمالی آن را بخرد.

فقدان صداقت 

صداقت در ایجاد اعتماد و ایجاد رابطه‌ی دوستی با مشتری بالقوه‌ای که قصد دارید مشتریتان شود، کلید کار است؛ البته اگر در انتقال این حس موفق عمل کنید و مشتری شما عمیقا آن را حس کند.