کسب وکار

راه های جلب اعتماد مشتری برای فروش بیشتر

راه های جلب اعتماد مشتری برای فروش بیشتر

ایجاد اطمینان در مشتریان احتمالی و جلب اعتماد آنان یکی از پیچیده ترین کارها برای سازمان هایی است که کالا یا خدماتی را برای عرضه در بازار دارند.مشتری اول اعتماد میکندبعد برای بار اول واردمعامله میشود و خریدی انجام میدهد و منتظر میماند تا شما حسن نیت خود را ثابت کنید..

با اینکه اعتماد امری لمس ناپذیر و مقیاسی لغزنده است، ولی هنوز هم اقداماتی وجود دارد که فروشنده با انجام آنها می‌تواند ارتباط بهتری با خریدار برقرار نموده و اعتماد آنها را به دست آورد

اگر به دنبال ایجاد اعتماد مشتریان و به دنبال آن کسب فروش و سود بیشترمیباشید اقدامات زیرشما را یاری خواهند کرد:

1)قول چیزی را که نمیتوانید به مشتری ندهید

بعضی متخصصان فروش  بر این باورند که نه گفتن به مشتریان امری دشوار میباشد.ارائه یک روش معین با ویژگی معین  که قادر به انتقال ارزش های آن به مشتری در یک محدوده معین است شما را در جلب اعتماد مشتریان یاری میرساند کما اینکه از تخریب برند شما نزد مشتریان نیز جلوگیری میکند.

2)به مشتریان خود اعتماد کنید تا آن ها نیز به شما اعتماد کنند

نشان دادن اعتمادتان به مشتری ،او را به اعتماد کردن به شما تشویق میکند .در واقع مردم در برخورد با دیگران متناسب با سطح انتظاراتی که از آن ها دارند رفتار میکنند.بنابراین چون شما مانند آن ها با اعتماد برخورد میکنید آن ها نیز احتمالا همین اعتماد را در برخورد با شمانشان میدهند.

3)برای خود اعتبار به وجود آورید

امروزه خریداران بانگرانی با فروشندگانی اعتماد میکنند که اعتبارشان اثبات نشده ،فراهم آوردن رزومه کار مناسب در مورد عملکرد مثبت شما نگرانی خریدار را کم کرده و شما را یک گام در جهت جلب اعتماد مشتریان جلوتر میبرد.

4)وعده های خود را به طور دقیق انجام دهید

مشتریان یک کسب و کار را به دلیل خدمات ضعیف به مشتریان ترک میکنند بنابراین همواره سعی کنید به موقع به وعده های خود عمل کنید.

5)ثابت قدم و استوار باشید

جلب اعتماد مشتریان یک روزه به دست نمی آید اما میشود پایه های آن را یک روزه ساخت. بلکه ممکن است مدت ها به طول انجامد.صرف نظر از زمان ،ثبات قدم و استواری نیزکلیدی در اعتماد سازی مشتریان میباشد.سعی کنید به همه ی وعده های خود عمل کنید و درعین حال برای خود اعتبار به وجود آورید.

6)هنگامی که مسائلی پس از فروش به وجود می آید به جای عذرخواهی سعی بر حل مشکل نمایید

شما مسئول اجرای فرآیند های شرکت هستید پس سعی کنید اشتباهات را قبول کرده و سعی در رفع آن نمایید.

7)لبخند بزنید

اعتماد بحثی جدی است اما به ا ین معنی نیست که برای جلب اعتماد مشتریان باید خیلی جدی باشید.در واقع مطالعات نشان میدهد که یک لبخند سریع میتواند تا10% تمایل به اعتماد کردن را در دیگران افزایش دهد.

8)با مشتریان خود ارتباط چشمی برقرار کنید

کسانی که دروغ میگویند مسییر چشمشان به هرجایی به غیر از چشمان کسی که در حال دروغ گفتن به او هستند منحرف میشود.

در راه اعتماد سازی ارتباط غیر کلامی به اندازه کلامی نیز مهم هست.البته خیره شدن به چشم مشتریان احساس ناراحتی را در او ایجاد میکند اما یک ارتباط چشمی 7 تا 10 ثانیه ای برای ارتباط بامشتریان توصیه میشود.

اعتماد سازی کار ساده ای نیست و یک روزه به دست نمی ایند .اما این 8 استراتژی شما را در مسیر درست جلب اعتماد مشتری قرار میدهد.با این وجود بهترین استراتژی ها ی جلب اعتماد مشتری نیز برای به ثمر رسیدن نیاز به صبر و زمان دارند. بنابراین از همین امروز شروع کنید.

 

.