تلفن :07132320444

نرم افزار برنامه توسعه فردی

برنامه توسعه فردی یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است ، این فرایند به کارکنان در اولویت بندی اهداف و تعیین میزان پیشرفت آنها کمک می کند. زمانی که این فرایند را به صورت مستند در می آوریم ، در واقع به تدوین  ( PDP (Personal Development Plan  پرداخته ایم.

نمایی از محیط نرم افزار:

 با اجرای این طرح می توانیم به درستی حیطه هایی که پرسنل در آن ها نیاز به آموزش دارند را تعیین نموده و با متمرکز نمودن آموزش ها بر نیاز های واقعی پرسنل ، باعث افزایش اثر بخشی و کارایی آموزش ها شد. برنامه توسعه فردی توسط سیستمی که مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی می کند پایه گذاری می شود. با کمک برنامه های توسعه فردی می توان با سهولت میزان برنامه ها و اقدامات توسعه یی را اندازه گیری و ردیابی نمود و نتایج ملموس و قابل قبولی را به دست آورد.

فواید برنامه توسعه فردی:

برنامه توسعه فردی ابزاری است که به کارکنان کمک می کند تا در یک همکاری نزدیک با مافوق در چهارچوب نیاز ها و اهداف کلان سازما ن یک برنامه اجرایی مناسب برای تکمیل و تقویت مهارت ها ، دانش و شایستگی های خود ، طراحی کرد ه و آن را به اجرا در آورد . 

 • Text Hover
 • ثبت دوره های آموزشی قابل ارائه در هر دوره کاری و تعیین شیوه برگزاری آنها به روش کارگاه ،کلاس ، ارائه جزوه یا آموزش درون بخشی

 • تعریف کلاس های مختلف و اختصاص مدرس به کلاس ها و تعیین جنسیت و ظرفیت کلاس ها

 • تایید آموزش درون بخشی ثبت شده برای پرسنل توسط مسئول بخش و ثبت در شناسنامه آموزشی

 • امکان ثبت برگزاری آزمون وتعیین محل و زمان آزمون و اختصاص شرکت کنندگان دوره های آموزشی بر اساس سمت ، واحد و بخش

 • تصحیح آزمون تستی توسط سیستم و درج در کارنامه پرسنل

 • ثبت و تایید اقدامات اصلاحی در صورت غیرقابل قبول بودن اثربخشی آزمون

 • دریافت لیست کلاس به صورت PDFو اکسل

 • امکان برگزاری آزمون های استخدامی و جدید الورود

 • کارنامه پرسنل ومشاهده پاسخ های داده شده در آزمون

 • گزارش گیری غائبین کلاس و غائبین آزمون ها

 • Text Hover
امکانات برنامه توسعه فردی شرکت آرا پندار:

امکان دسترسی به سیستم به عنوان مدیریت و مسئول بخش و کاربر وجود دارد که به تفصیل در زیر ارائه گردیده است:

مدیریت
 • مدیریت اطلاعات پایه سیستم اعم از واحد ها ، بخش ها ، سمت های پرسنل و رشته و میزان تحصیلات و ...

 • تعریف دوره های کاری و تعیین محدوده زمانی امکان ثبت نیاز سنجی و ثبتPDP پرسنل در هر دوره

 • امکان وارد کردن فایل کارگزینی و بروز رسانی پرسنل سازمان و تعریف مدرسان درون سازمانی و برون سازمانی به همراه رزومه آنها

 • تعریف انواع دوره آموزشی ارائه شده در سازمان و تعیین منابع آموزشی

 • امکان ایجاد بانک سوالات تستی و تشریحی برای هر دوره آموزشی

 • ثبت مشخصات آزمون هر دوره آموزشی مانند تعداد سوالات ،داشتن نمره منفی، رندم بودن سوالات و مدت زمان آزمون و ...

 • تقویم آموزشی در دوره کاری و محدود کردن تقویم آموزشی برای واحد ها ، بخش های یا سمت های خاص

 • ارزیابی اثربخشی پرسنل وبخش های مختلف

 • امکان مشخص کردن مسئول برای هر بخش

امکانات بخش آزمون
 • امکان تعریف آزمون ها ی مختلف

 • امکان درج بانک سوالات تستی و تشریحی برای هر دوره آموزشی

 • امکان اضافه کردن عکس در متن سوالات و گزینه ها و نمایش سوالات انگلیسی

 • امکان نمایش سوالات به صورت تصادفی یا انتخاب توسط مدیریت از بانک سوالات

 • امکان برگزاری آزمون براساس دوره های آموزشی ، واحد ، بخش و سمت

 • نامحدود بودن تعداد شرکت کنندگان در آزمون

 • امکان شرکت پرسنل در آزمون چند دوره آموزشی در هر برگزاری آزمون به طور همزمان

 • برگزاری آزمون به صورت آنلاین و برای امنیت آزمون با هر حساب کاربری ، فقط یک نفر میتواند وارد سیستم شود

 • نمایش شمارنده معکوس مدت زمان باقی مانده آزمون و اتمام آزمون به صورت اتوماتیک

 • امکان حذف آزمون کاربر توسط مدیریت و شرکت مجدد در آزمون

 • تصحیح سوالات تشریحی توسط مدیریت و سوالات تستی توسط سیستم به صورت اتوماتیک

 • ثبت نمره در کارنامه و اثربخش بودن دوره آموزشی در PDP به صورت اتوماتیک پس از پایان آزمون

 • امکان شرکت در نظر سنجی هر دوره آموزشی به صورت آنلاین پس از پایان آزمون دوره

 • امکان گزارش گیری از غائبین آزمون

کاربر
 • اعلام نیاز دوره آموزشی به مسئول بخش

 • مشاهده تقویم آموزشی و منابع آموزشی

 • شرکت در آزمون ها ی تعیین شده به صورت آنلاین وثبت نظر سنجی پس از پایان آزمون

 • مشاهده و چاپ کارنامه در صورت تایید مدیریت

 • مشاهده پاسخ ها ی صحیح آزمون پس از پایان آزمون در صورت تایید مدیریت

مسئول بخش
 • تعیین نیازهای آموزشی پرسنل بخش

 • امکان ثبت PDP برای پرسنل بخش

 • ثبت اقدام اصلاحی بر اساس دوره آموزشی ، نمره پیش آزمون و نمره پس آزمون و اثر بخشی

 • ثبت آموزش درون بخشی برای پرسنل

 • Text Hover
برخی از مشتریان ما

شما می توانید دمو نرم افزار را مشاهده و برسی کنید