فناوری اطلاعات آراپندار

آرا پندار
سامانه فروش آنلاین بلیت کنسرت، سینما، ...
۱۳۹۶/۶/۲۱
شرکت فناوری اطلاعات آرا پندار به مناسبت نزدیک شدن به پایان فصل از تاریخ ۱۵ شهریور تا پایان شهریور ماه برای مشتریان عزیزی که اقدام به عقد قرارداد خرید سامانه فروش الکترونیک بلیت نمایند بیست و پنج درصد تخفیف در نظر گرفته است. خوشحال خواهیم شما هم به جمع مشتریان مابپیوندید.


ticketfestivalsmall.jpg