تلفن :07132320444
سامانه بلیت

طراحی سامانه فروش آنلاین بلیت فرهنگ تیک

فرهنگ تیک وابسته به آموزشگاه آرشه و با مدیریت آقای حسام هوشیار در زمینه فروش بلیت برنامه های فرهنگی و هنری شروع بکار کرد و تاکنون برنامه های بیشماری از طریق این سامانه در اختیار مخاطبان فرهنگ و هنر قرار گرفته و با توجه به استقبال بینظیر هنر دوستان امید داریم تا در راه اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین استوار قدم برداریم.


طراحی سامانه فروش آنلاین بلیت فرهنگ تیک
تاریخ تحویل

تیر 96

آدرس وب سایت:
تکنولوژی های استفاده شده

Asp.net,jquery,html5,css3,ajax