تلفن :07132320444
طراحی سایت خدماتی

طراحی سامانه مدیریت رویداد تیکاونت

تیکاونت سرویسی برای ایجاد، مدیریت و فروش آنلاین بلیت رویدادها میباشد. تیکاونت به شما یک صفحه اختصاصی و ابزارهای کاربردی برای مدیریت و معرفی رویدادتان ارائه میدهد. استفاده از سرویس های تیکاونت برای رویداد های رایگان بصورت رایگان و برای رویدادهای غیر رایگان درصد اندکی از قیمت بلیت رویداد است


طراحی سامانه مدیریت رویداد تیکاونت
تاریخ تحویل

تیر 96

آدرس وب سایت:
تکنولوژی های استفاده شده

Asp.net,jquery,html5,css3,ajax