تلفن :07132320444
طراحی سایت شرکتی

طراحی وبسایت و بخش پشتیبانی شرکت مهندسی ارتباط افزار آلیش

شرکت ارتباط افزار آلیش در سال ۱۳۸۶ توسط تنی چند از دانش آموختگان گرایشهای مختلف رشته مهندس کامپیوتر در شیراز تاسیس گردید 

عمده فعالیت این شرکت در ابتدا به پشتیبانی تجهیزا ت بانکی ، نگهداری سرورهای unix و تعمیرات پرینترهای سوزنی معطوف میشد که با گذشت زمان حوزه فعالیت این شرکت گسترش یافت و انعقاد قراردادهای پشتیبانی با سازمانهای بزرگتر صورت گرفت .

بخش اجرای شبکه های کامپیوتری راه اندازی و پروژه های مختلف در بسیاری از بیمارستانها و بانکها وادارات جنوب کشور اجرا گردید .


طراحی وبسایت و بخش پشتیبانی شرکت مهندسی ارتباط افزار آلیش
تاریخ تحویل

تیر 96

آدرس وب سایت:
تکنولوژی های استفاده شده

Asp.net,jquery,html5,css3,ajax